Bokföring

Bokföring


Vi arbetar med löpande bokföring, framtagande av underlag för momsdeklarationer samt arbetsgivaravgift och källskatt. I samband med vår månatliga bokföring stämmer vi även av likvida medel, bankpostgiro- och skattekonto samt leverantör- och kundreskontra.


Vid månadens slut får ni en företagsrapport med kommentarer från oss, där ni kan se företaget ställning. Detta för att Du som företagare alltid skall ha aktuell och uppdaterad ekonomisk information om Ditt företag.


Vi kan även vid behov hjälpa till med att löpande sköta leverantör- och kundreskontra samt betalningstjänster. Vi arbetar företrädesvis med elektroniska betalningssystem via bankgirocentralen men kan även arbeta med manuella betalningar, allt efter Era önskemål och behov.


Vi arbetar med moderna datoriserade hjälpmedel och kan därför hålla en hög effektivitet vilket kommer Dig som kund till del genom lägre kostnader.

Maria ser fram emot ett gott samarbete med dig och ditt företag.© 2013 C M A Revision AB