Bokslut

Bokslut


När verksamhetsåret är slut är det dags att summera hur året har gått genom att göra ett årsbokslut. Vi summerar intäkter och kostnader i en resultaträkning samt tillgångar och skulder i en balansräkning. Reglerna för bokslut är olika beroende på vilken företagsform du har och hur stor din omsättning varit.


Varje år behöver ditt företag ta fram ett årsbokslut för att kunna göra bolagets deklaration samt att färdigställa räkenskaperna.

 

Bokslutet är viktigt för dig som företagare, eftersom du härigenom får en tydlig bild av hur ditt företag går. Detta oavsett vilken bolagsform som du bedriver. Ett bra bokslut är ett avgörande underlag vid förhandlingar med tex banker, kunder och leverantörer. Det är också en viktig utgångspunkt för ett bra budgetarbete och uppföljning av lönsamhet och lönsamhetsförbättrande åtgärder.

 

Vi arbetar med en hög kvalitet i våra bokslut. Samtliga konton skall vara avstämda och specificerade innan bokslutet är klart.

 

Vi upprättar en bokslutspärm varje år till våra kunder med alla handlingar såsom årsredovisning, deklaration, huvudbok och alla bilagor med underlag.


Ett årsbokslut behöver inte offentliggöras.


Årsredovisning avseende aktiebolag (i vissa fall även Ekonomisk förening, HB och KB) skall alltid skickas in till Bolagsverket.

Maria ser fram emot ett gott samarbete med dig och ditt företag.© 2013 C M A Revision AB