Deklarationer

Deklarationer


Vi utför deklarationer av enskilda bolag, handelsbolag, kommanditbolag samt aktiebolag. Vi utför även privata deklarationer åt bolagens delägare.


I vårt åtagande ingår att ta vara på Dina avdragsrättigheter och att hjälpa Dig och Ditt företag att få en god skattekonomisk planering. Vi deltar varje år på kvalificerade skattekurser som anordnas av ledande experter på området och tar del av den senaste litteraturen för att tillvarata Dina intressen på ett så bra sätt som möjligt.


Vi tillhandahåller skatterådgivning till Dig som är egen företagare. För att kunna göra det på bästa sätt anlitar vi ledande experter inom det skatterättsliga området.Tidpunkter


För juridiska personer (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser samt ekonomiska och ideella föreningar) styr räkenskapsåret när företagets inkomstdeklaration ska lämnas.


Deklarationen ska lämnas vid närmsta deklarationstidpunkt sex månader efter räkenskapsårets slut.


Läs mer på skatteverkets hemsida, skatteverket.se.© 2013 C M A Revision AB