Tjänster

Tjänster


Vi erbjuder redovisning och rådgivning till privatkunder och företag. Vi håller en hög kvalitet och servicegrad och fokuserar på de viktiga frågorna i våra kunders verksamhet. Vi ser redovisning och rådgivning som en viktig resurs i ett företags utveckling.


Hos oss kan du som kund skräddarsy ditt behov av hjälp.

Vi hjälper dej med löpande redovisningar skatter, löner och momsberäkningar.

 

Eller bara med bokslut och årsredovisning.

Inga uppdrag är för stora eller små för oss.

Du är välkommen att kontakta oss för att vi

tillsammans ska kunna ta fram vad som passar

dej och ditt företag bäst.

Vi står till tjänst med:

  • Konsultation
  • Ekomomisk
  • Rådgivning
  • Bokföring
  • Lönehantering
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Övrig administration
  • Deklarationer© 2013 C M A Revision AB